Tabulka poloh zkratovacích propojek
pro výběr vysílacího MIDI kanálu

Kanál

Nasunutí zkratovacích propojek:

číslo

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

1

ano

ano

ano

ano

2

ne

ano

ano

ano

3

ano

ne

ano

ano

4

ne

ne

ano

ano

5

ano

ano

ne

ano

6

ne

ano

ne

ano

7

ano

ne

ne

ano

8

ne

ne

ne

ano

9

ano

ano

ano

ne

10

ne

ano

ano

ne

11

ano

ne

ano

ne

12

ne

ne

ano

ne

13

ano

ano

ne

ne

14

ne

ano

ne

ne

15

ano

ne

ne

ne

16

ne

ne

ne

ne

Příklad:
Chceme-li vysílat MIDI signál na kanálu č. 9, je třeba nasunout zkratovací propojku
v pozici 1, 2 a 3. Pozici číslo 4 ponecháme rozpojenou.


© 1998-2022 AkordeonCentrum.cz