Funkce osminásobného přepínače DIP označeného "Control"

 

Přepínač

Popis funkce

DIP

č. 1

Volba přídavného (druhého) MIDI kanálu (1 až 16).

Význam jednotlivých poloh je uveden v tabulce níže.

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

Hodnota velocity ("síly úhozu"), s níž jsou data na obou kanálech vysílána.

OFF = střední síla úhozu (64, doporučeno)

ON   = maximální síla úhozu (127)

č. 6

Zapnutí/vypnutí vysílání na přídavném (druhém) kanálu.

OFF = vysílání vypnuto

ON  = vysílání zapnuto

č. 7

Funkce nejvyšších dvou kláves (pedálů)

OFF = běžné klávesy v manuálu (pedálu)

ON  = klávesy zapínají vysílání dat na jednotlivých kanálech:

- nejvyšší klávesa (kontakt č.31) zapíná vysílání na základním MIDI kanálu. Kontakt spojen = vysílání zapnuto.

- druhá nejvyšší klávesa (kontakt č.30) zapíná vysílání na přídavném (druhém) MIDI kanálu. Kontakt spojen = vysílání zapnuto.

č. 8

nezapojen, nemá žádnou funkci

 

 

Poznámky:

·         Když je přepínač č.7 v poloze ON, přepínač č.6 nemá žádný význam.

·         Přepínání DIPů by mělo být prováděno při vypnutém modulu (odpojeném napájení).

·         Je-li DIP č. 7 v poloze ON a současně klávesy č. 30 a 31 nejsou zapojeny, je logické, že modul při stisku jakékoliv klávesy nic nevysílá. Žádný z kanálů není zapnutý.

 

Volba přídavného vysílacího MIDI kanálu

 

MIDI

Polohy jednotlivých přepínačů DIP:

kanál

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

1

OFF

OFF

OFF

OFF

2

ON

OFF

OFF

OFF

3

OFF

ON

OFF

OFF

4

ON

ON

OFF

OFF

5

OFF

OFF

ON

OFF

6

ON

OFF

ON

OFF

7

OFF

ON

ON

OFF

8

ON

ON

ON

OFF

9

OFF

OFF

OFF

ON

10

ON

OFF

OFF

ON

11

OFF

ON

OFF

ON

12

ON

ON

OFF

ON

13

OFF

OFF

ON

ON

14

ON

OFF

ON

ON

15

OFF

ON

ON

ON

16

ON

ON

ON

ON

 


© 1998-2022 AkordeonCentrum.cz