Popis funkce přepínačů DIP na desce Berio T-ORGAN:

Na systémové desce modulu Berio T-ORGAN se nacházejí čtyři osminásobné přepínače DIP označené DIP1 až DIP4; celkem jde tedy o 32 miniaturních přepínačů. Funkce každého z nich je popsána níže. Při nastavování či změně poloh přepínačů by měla být deska Berio T-ORGAN vypnuta, tedy odpojena od napájení.

DIP 1

Přepínač č.

Význam

Jak nastavit konkrétní kanál

1 až 4

Volba MIDI kanálu

pro hlavní manuál (manuál A, HW)

Poloha přepínačů

MIDI

kanál

č.1

č. 2

č. 3

č. 4

OFF

OFF

OFF

OFF

1

ON

OFF

OFF

OFF

2

OFF

ON

OFF

OFF

3

ON

ON

OFF

OFF

4

OFF

OFF

ON

OFF

5

ON

OFF

ON

OFF

6

OFF

ON

ON

OFF

7

ON

ON

ON

OFF

8

OFF

OFF

OFF

ON

9

ON

OFF

OFF

ON

10

OFF

ON

OFF

ON

11

ON

ON

OFF

ON

12

OFF

OFF

ON

ON

13

ON

OFF

ON

ON

14

OFF

ON

ON

ON

15

ON

ON

ON

ON

16

5 až 8

Volba MIDI kanálu

pro vedlejší manuál (manuál B, RP)

Poloha přepínačů

MIDI

kanál

č.5

č. 6

č. 7

č. 8

OFF

OFF

OFF

OFF

1

ON

OFF

OFF

OFF

2

OFF

ON

OFF

OFF

3

ON

ON

OFF

OFF

4

OFF

OFF

ON

OFF

5

ON

OFF

ON

OFF

6

OFF

ON

ON

OFF

7

ON

ON

ON

OFF

8

OFF

OFF

OFF

ON

9

ON

OFF

OFF

ON

10

OFF

ON

OFF

ON

11

ON

ON

OFF

ON

12

OFF

OFF

ON

ON

13

ON

OFF

ON

ON

14

OFF

ON

ON

ON

15

ON

ON

ON

ON

16

 

 

DIP 2

Přepínač č.

Význam

Jak nastavit konkrétní kanál

1 až 4

Volba MIDI kanálu pro pedálnici.

Poloha přepínačů

MIDI

kanál

č.1

č. 2

č. 3

č. 4

OFF

OFF

OFF

OFF

1

ON

OFF

OFF

OFF

2

OFF

ON

OFF

OFF

3

ON

ON

OFF

OFF

4

OFF

OFF

ON

OFF

5

ON

OFF

ON

OFF

6

OFF

ON

ON

OFF

7

ON

ON

ON

OFF

8

OFF

OFF

OFF

ON

9

ON

OFF

OFF

ON

10

OFF

ON

OFF

ON

11

ON

ON

OFF

ON

12

OFF

OFF

ON

ON

13

ON

OFF

ON

ON

14

OFF

ON

ON

ON

15

ON

ON

ON

ON

16

5 až 8

Volba MIDI kanálu

pro řídicí spínače ("rejstříky")

Poloha přepínačů

MIDI

kanál

č.5

č. 6

č. 7

č. 8

OFF

OFF

OFF

OFF

1

ON

OFF

OFF

OFF

2

OFF

ON

OFF

OFF

3

ON

ON

OFF

OFF

4

OFF

OFF

ON

OFF

5

ON

OFF

ON

OFF

6

OFF

ON

ON

OFF

7

ON

ON

ON

OFF

8

OFF

OFF

OFF

ON

9

ON

OFF

OFF

ON

10

OFF

ON

OFF

ON

11

ON

ON

OFF

ON

12

OFF

OFF

ON

ON

13

ON

OFF

ON

ON

14

OFF

ON

ON

ON

15

ON

ON

ON

ON

16

 

 

DIP 3

Přepínač č.

Význam

Jak nastavit konkrétní polohu.

1 až 2

Výchozí oktávová transpoziční poloha.

Vedlejší manuál (B, RP).

Poloha přepínačů

Polo-

ha1)

č. 1

č. 2

OFF

OFF

C2

ON

OFF

C1

OFF

ON

C

ON

ON

c

3 až 4

Výchozí oktávová transpoziční poloha.

Hlavní manuál (A, HW).

Poloha přepínačů

Polo-

ha1)

č. 3

č. 4

OFF

OFF

C2

ON

OFF

C1

OFF

ON

C

ON

ON

c

5 až 8

Výchozí transpoziční poloha celého nástroje (jemná volba po půltónech).

Tato poloha se "přičítá" k "oktávové" poloze jednotlivých manuálů a pedálnice. Touto volbou se vybírá, jestli nejnižší klávesa na obou manuálech i v pedálnici bude například "C" nebo "F#", ale jestli to bude velké "C" nebo malé "c", to je třeba nastavit v "oktávové" transpozici jednotlivých manuálů a pedálu.

Poloha přepínačů

Polo-

ha2)

č.5

č. 6

č. 7

č. 8

OFF

OFF

OFF

OFF

C

ON

OFF

OFF

OFF

C#

OFF

ON

OFF

OFF

D

ON

ON

OFF

OFF

D#

OFF

OFF

ON

OFF

E

ON

OFF

ON

OFF

F

OFF

ON

ON

OFF

F#

ON

ON

ON

OFF

G

OFF

OFF

OFF

ON

G#

ON

OFF

OFF

ON

A

OFF

ON

OFF

ON

A#

ON

ON

OFF

ON

H

OFF

OFF

ON

ON

c

ON

OFF

ON

ON

c#

OFF

ON

ON

ON

d

ON

ON

ON

ON

d#

1) "polohou" se rozumí tón, který vydává nejnižší ze všech kláves. Pokud by bylo třeba, aby nejnižší klávesa na manuálu zněla tónem malé "c1", lze ještě transponovat celý nástroj o oktávu výše pomocí půltónové transpozice.

2) "polohou" se rozumí tón, který vydává nejnižší ze všech kláves či pedálů.

 

 

DIP 4

Přepínač č.

Význam

Význam poloh přepínače.

1

Režim činnosti

Panelu řídicích spínačů.

OFF

režim klávesnice3)

ON

řídicí režim (spojky atp.)

2

Síla úhozu vysílaných dat

OFF

úroveň "forte" (64)

ON

úroveň maximální (127)

3

Zapnutí kontinuálního kontroleru B

OFF

vypnut

ON

zapnut

4

Zapnutí kontinuálního kontroleru A

OFF

vypnut

ON

zapnut

5 až 6

Volba vysílaného kontinuálního kontroleru.

Poloha přepínačů

Vysílaný kontroler

č.5

č. 6

OFF

OFF

Expression (cresc.)

ON

OFF

Tremulo

OFF

ON

Foot Pedal

ON

ON

Modulation Wheel

7 až 8

Výchozí oktávová transpoziční poloha.

Pedálnice.

Poloha přepínačů

Polo-

ha4)

č.7

č. 8

OFF

OFF

C2

ON

OFF

C1

OFF

ON

C

ON

ON

c

3) transpoziční poloha panelu řídicích spínačů pracujících v režimu klávesnice je po zapnutí modulu T-ORGAN vždy shodná s polohou hlavního manuálu (manuál A), přičemž výchozí poloha manuálu A je dána polohou přepínačů DIP na desce modulu.

4) "polohou" se rozumí tón, který vydává nejnižší ze všech pedálů. Pokud by bylo třeba, aby nejnižší pedál v pedálnici zněl tónem malé "c1", lze ještě transponovat celý nástroj o oktávu výše pomocí půltónové transpozice.


© 1998-2022 AkordeonCentrum.cz