Panel řídicích spínačů ("rejstříků") - funkce spínačů v diodové matici

Panel řídicích spínačů ("rejstříků") v režimu klávesnice

Spínač (klávesa)

Význam

S0 až S63 (64 spínačů)

Běžné klávesy (třetího) manuálu.

Značení spínačů (kláves) odpovídá jejich značení ve schématu diodové matice.

Panel řídicích spínačů ("rejstříků") v řídicím režimu

Spínač (klávesa)

Význam

 

Spojky

S0

Přímá spojka RP -> HW.

Hra na hlavním manuálu se přímo přenáší i na vedlejší manuál.

S1

Přímá spojka HW -> Pedálnice.

Hra na pedálnici se přímo přenáší i na hlavní manuál.

S2

Přímá spojka RP -> Pedálnice.

Hra na pedálnici se přímo přenáší i na vedlejší manuál.

S3

Superspojka SuperHW->HW.

Hra na hlavním manuálu hraje na hlavním manuálu ještě jednou, ale o oktávu výš.

S4

Subspojka SubHW->HW.

Hra na hlavním manuálu hraje na hlavním manuálu ještě jednou, ale o oktávu níž.

S5

Superspojka SuperRP->HW.

Hra na hlavním manuálu hraje i na vedlejším manuálu, ale o oktávu výš.

S6

SubRP->HW

Hra na hlavním manuálu hraje i na vedlejším manuálu, ale o oktávu níž.

S7

SuperRP->RP

Hra na vedlejším manuálu hraje na vedlejším manuálu ještě jednou, ale o oktávu výš.

 

Spojky

S8

SubRP->RP

Hra na vedlejším manuálu hraje na vedlejším manuálu ještě jednou, ale o oktávu níž.

S9

Inverzní spojka Pedálnice->HW.

Nejspodnější tón hry na hlavním manuálu je hrán také v pedálnici.

S10

---

S11

---

S12

---

S13

---

S14

---

S15

---

 

Spojky

S16

---

S17

---

S18

---

S19

---

S20

---

S21

---

S22

Unison off HW

Vypínač základní polohy hlavního manuálu. Je-li tato "spojka" zapnuta, zazní při stisku klávesy na hlavním manuálu všechny zapnuté spojky, základní tón však nezazní. Z uvedeného plyne že v případě, kdy nejsou zapnuté žádné spojky a zároveň je zapnuté Unison off HW, nebude hlavní manuál vydávat při stisku kláves žádný zvuk.

S23

Unison off RP

Vypínač základní polohy vedlejšího manuálu. Je-li tato "spojka" zapnuta, zazní při stisku klávesy na vedlejším manuálu všechny zapnuté spojky, základní tón však nezazní. Z uvedeného plyne že v případě, kdy nejsou zapnuté žádné spojky a zároveň je zapnuté Unison off RP, nebude vedlejší manuál vydávat při stisku kláves žádný zvuk.

 

Manuál A (HW) Program change - změna hlasu5)

S24

Program change 17 - Drawbar Organ

S25

Program change 18 - Percussive Organ

S26

Program change 19 - Rock Organ

S27

Program change 20 - Church Organ

S28

Program change 21 - Reed Organ

S29

Program change 22 - Accoridan

S30

Program change 23 - Harmonica

S31

Program change 24 - Tango Accordian

 

Manuál B (RP) Program change - změna hlasu5)

S32

Program change 17 - Drawbar Organ

S33

Program change 18 - Percussive Organ

S34

Program change 19 - Rock Organ

S35

Program change 20 - Church Organ

S36

Program change 21 - Reed Organ

S37

Program change 22 - Accoridan

S38

Program change 23 - Harmonica

S39

Program change 24 - Tango Accordian

 

Pedálnice Program change - změna hlasu5)

S40

Program change 17 - Drawbar Organ

S41

Program change 18 - Percussive Organ

S42

Program change 19 - Rock Organ

S43

Program change 20 - Church Organ

S44

Program change 21 - Reed Organ

S45

Program change 22 - Accoridan

S46

Program change 23 - Harmonica

S47

Program change 24 - Tango Accordian

 

Transpozice6)

S48

Manuál A - snížení polohy manuálu o oktávu

S49

Manuál A - zvýšení polohy manuálu o oktávu

S50

Manuál B - snížení polohy manuálu o oktávu

S51

Manuál B - zvýšení polohy manuálu o oktávu

S52

Pedálnice - snížení polohy pedálnice o oktávu

S53

Pedálnice - zvýšení polohy pedálnice o oktávu

S54

Celý nástroj - snížení polohy o jeden půltón

S55

Celý nástroj - zvýšení polohy o jeden půltón

   

S56

---

S57

---

S58

---

S59

---

S60

---

S61

---

S62

---

S63

Funkce panic. Po stisku jsou neprodleně ukončeny všechny znějící tóny.

Značení spínačů (kláves) odpovídá jejich značení ve schématu diodové matice.

Hlavní manuál = manuál A = HW.

Vedlejší manuál = manuál B = RP.

U všech spojek platí, že je-li kontakt spínače sepnut, spojka je aktivní. Je-li spínač rozepnut, spojka je vypnuta.

Zprávy Program change se vysílají vždy v okamžiku stisku spínače. Při jeho uvolnění modul nevysílá nic.

5) Použité zprávy Program change a k nim příslušející hlasy připojeného nástroje odpovídají standardu General MIDI (GM). U nástrojů, které GM standard nedodržují, nemusejí si tyto hlasy souhlasit.

6) Veškeré změny transpozice provedené pomocí spínačů z Panelu řídicích spínačů si modul Berio T-ORGAN pamatuje pouze do okamžiku vypnutí (napájení) modulu. Při dalším zapnutí budou všechny transpoziční polohy odpovídat výchozímu nastavení přepínačů DIP na desce modulu.


© 1998-2022 AkordeonCentrum.cz