Nastavení transpozice manuálů
u modulu BERIO DUO.

Na desce modulu Berio DUO jsou umístěny dva osminásobné DIP přepínače. Slouží k nastavení vysílacího kanálu a transpoziční polohy jednotlivých manuálů. Význam poloh přepínačů (jednotlivých páček) obou sdružených přepínačů DIP je přesně shodný tak, jak je popsáno v tabulce. Jedním DIP přepínačem se nastavuje kanál i transpoziční poloha pro manuál A, druhým pro manuál B.

Požadovaná

Polohy jednotlivých přepínačů DIP:

transpozice

č. 5

č. 6

č. 7

C3

OFF

OFF

OFF

C2

ON

OFF

OFF

C1

OFF

ON

OFF

C

ON

ON

OFF

c

OFF

OFF

ON

c1

ON

OFF

ON

c2

OFF

ON

ON

c3

ON

ON

ON

Požadovaná transpozice = tón odpovídající nejnižší klávese na klávesnici

Příklad nastavení transpozice: Požadujeme-li, aby nejnižší klávesa na některém z manuálů zněla tónem C2, nastavíme na odpovídajícím DIPu přepínač č. 5 do polohy "ON" a přepínače č. 6 a č. 7 do polohy "OFF".

Poznámky:

c1 = „middle C" v MIDI terminologii

Přepínače č. 8 v každém DIPu nejsou zapojeny a jejich nastavení tudíž nemá na funkci zařízení žádný vliv.

Pokud by tón odpovídající stisknuté klávese byl vzhledem k použité transpozici vyšší než g6, bude interpretován jako C3, C3#, D3 atd.


© 1998-2022 AkordeonCentrum.cz