Tabulka poloh přepínačů DIP
pro nastavení transpozice a úhozové citlivosti

Požadovaná

Polohy jednotlivých přepínačů DIP

Úhozová

transpozice

č. 1

č. 2

č. 3

č. 4

č. 5

č. 6

č. 7

citlivost

C3

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ticho

C3#

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

p p p

D3

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

 

D3#

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

 

E3

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

 

F3

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

 

F3#

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

 

G3

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

 

G3#

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

 

A3

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

 

A3#

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

 

H3

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

 

C2

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

 

C2#

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

 

D2

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

 

D2#

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

 

E2

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

 

F2

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

 

F2#

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

 

G2

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

 

G2#

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

 

A2

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

 

A2#

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

 

H2

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

 

C1

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

 

C1#

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

 

D1

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

 

D1#

ON

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

 

E1

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

 

F1

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

 

F1#

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

 

G1

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

 

G1#

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

 

A1

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

 

A1#

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

 

H1

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

 

C

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

 

C#

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

 

D

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

 

D#

ON

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

 

E

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

 

F

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

 

F#

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

 

G

ON

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

 

G#

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

 

A

ON

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

 

A#

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

 

H

ON

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

 

c

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

 

c#

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

 

d

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

 

d#

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

 

e

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

 

f

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

 

f#

OFF

ON

ON

OFF

ON

ON

OFF

 

g

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

OFF

 

g#

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

 

a

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

 

a#

OFF

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

 

h

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

 

c1

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

 

c1#

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

 

d1

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

 

d1#

ON

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

 

e1

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

f - forte

f1

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

 

f1#

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

 

g1

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

 

g1#

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

 

a1

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

 

a1#

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON

 

h1

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON

 

c2

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

 

c2#

ON

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

 

d2

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

 

d2#

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

 

e2

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

 

f2

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

 

f2#

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

ON

 

g2

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

ON

 

g2#

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

ON

 

a2

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

ON

 

a2#

OFF

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

 

h2

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

 

c3

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

 

c3#

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

 

d3

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

ON

 

d3#

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

ON

 

e3

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

 

f3

ON

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

 

f3#

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

ON

 

g3

ON

ON

OFF

ON

ON

OFF

ON

 

g3#

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

 

a3

ON

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

 

a3#

OFF

ON

ON

ON

ON

OFF

ON

 

h3

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

ON

 

c4

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

 

c4#

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

 

d4

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

 

d4#

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

 

e4

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

 

f4

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

 

f4#

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

 

g4

ON

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

 

g4#

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

 

a4

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

 

a4#

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

 

h4

ON

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

 

c5

OFF

OFF

ON

ON

OFF

ON

ON

 

c5#

ON

OFF

ON

ON

OFF

ON

ON

 

d5

OFF

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

 

d5#

ON

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

 

e5

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

 

f5

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

 

f5#

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

 

g5

ON

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

 

g5#

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

ON

 

a5

ON

OFF

ON

OFF

ON

ON

ON

 

a5#

OFF

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

 

h5

ON

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

 

c6

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

 

c6#

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

 

d6

OFF

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

 

d6#

ON

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

 

e6

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

 

f6

ON

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

 

f6#

OFF

ON

ON

ON

ON

ON

ON

 

g6

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

f f f

Transpozice = tón odpovídající nejnižší klávese na klávesnici

Příklad nastavení transpozice: Požadujeme-li, aby nejnižší klávesa na klávesnici zněla tónem C2, nastavíme skupinu přepínačů „TRANSPOSE" do těchto poloh: přepínače č. 1, 2, 5, 6 a 7 do polohy OFF a přepínače 3 a 4 do polohy ON.

Příklad nastavení úhozové citlivosti: Chceme-li zvolit úhozovou citlivost „forte", nastavíme skupinu přepínačů „VELOCITY" do těchto poloh: přepínače č. 1 až č. 6 do polohy OFF a přepínač č. 7 do polohy ON.

Přepínač č. 8 není zapojen a jeho nastavení tudíž nemá na funkci zařízení žádný vliv.

Označení úhozové citlivosti:

ppp = piano pianissimo
f = forte
fff = forte fortissimo

Polohy ostatních označení pro dynamiku nelze přesně určit, protože přiřazení dynamiky jednotlivým vysílaným kódům je záležitostí zařízení přijímajícího MIDI signál. Obecně však platí, že každá další poloha uvedená v tabulce má dynamiku vyšší než poloha předchozí. Doporučena je logaritmická stupnice, bližší popis může být uveden v manuálu zařízení zpracovávajícího MIDI signál.

Poznámky:

a1 = „komorní a"
c1 = „middle C" v MIDI terminologii

Pokud by tón odpovídající stisknuté klávese byl vzhledem k použité transpozici vyšší než g6, bude interpretován jako C3, C3#, D3 atd. Například druhá nejnižší klávesa na klávesnici při transpozici g6 bude interpretována jako C3, třetí jako C3# atd.


© 1998-2022 AkordeonCentrum.cz