Dotazy našich zákazníků.


1. Mám modul Berio MIDI. Jaké další součástky potřebuji k tomu, abych si mohl postavit kompletní MIDI klávesnici nebo pedálnici a připojit ji ke zvukovému generátoru?
Kromě MIDI modulu potřebujete ještě součástky pro diodovou matici a MIDI kabel. Obecně platí, že pro každou klávesu či pedál potřebujete právě jeden kontakt a jednu diodu. Zapojení není složité a cena použitých diod lidová. Schéma zapojení MIDI kabelu můžete najít tady.


2. Můj počítač nemá vstup MIDI IN. Je možné propojit MIDI modul s počítačem nějakým jiným způsobem?
Ano, existuje více způsobů propojení MIDI modulu s počítačem. MIDI modul můžete připojit buď ke gameportu zvukové karty nebo dnes častěji k portu USB. V obou případech budete potřebovat kabel se zabudovaným adaptérem MIDI/Gameport resp. MIDI/USB. Adaptér MIDI/Gameport si můžete také postavit, schéma naleznete zde.
Podívejte se do našeho ceníku, v odd. Příslušenství možná vhodný kabel s adaptérem naleznete.


3. Stavím vícemanuálové varhany s pedálnicí a ovladači. Chtěl bych použít modul Berio T-Organ a provozovat ho ve spojení s počítačem, na němž poběží varhanní program Hauptwerk. Je modul T-Organ kompatibilní s Hauptwerkem?
Ano, modul T-Organ byl vyvinut právě pro spolupráci s programem Hauptwerk. Je tedy stoprocentně kompatibilní.
Panel řídicích spínačů T-Organu v tomto případě doporučuji provozovat v režimu klávesnice a používat jej ke vzdálenému řízení činnosti programu Hauptwerk. Spojky a další efekty pak doporučuji provádět přímo v "dálkově ovládaném" Hauptwerku.


4. Jakým způsobem snímají moduly Berio MIDI sílu úhozu klávesy ?
Moduly Berio MIDI jsou určeny především pro nástroje varhanního typu, takže sílu úhozu (velocitu) nesnímají. MIDI protokol však vyžaduje, aby síla úhozu byla ve vysílaných datech definována. Podle doporučení MMA mají takové nástroje vysílat všechna data se střední hodnotou síly úhozu, tj. úrovní "forte". V souladu s tímto doporučením lze tuto hodnotu nastavit na všech našich modulech.


5. Chci si postavit domácí varhany, pro začátek pouze jeden (hlavní) manuál a pedálnici. Později bych je však chtěl rozšířit o další manuál a ovládání. S tímto výhledem uvažuji o koupi modulu T-Organ. Zajímalo by mě, jaká je funkce spojek, které by měly hrát na druhém manuálu, který však zatím vůbec nebudu mít zapojen?
Zajímavá otázka. Spojky, při kterých není třeba fyzicky mačkat klávesy na vedlejším manuálu (který ještě nemáte), budou hrát úplně stejně, jako byste na varhanách druhý manuál už měl nainstalovaný. Pokud si tedy například zapnete přímou spojku RP -> HW, při které je hra na hlavním manuálu přenášena zaroveň i na vedlejší manuál, bude modul T-Organ generovat data od obou manuálů bez ohledu na to, že vedlejší manuál ještě nemáte. Stejně tak bude hrána hra v pedálnici také na vedlejším manuálu v případě, kdy zapnete spojku RP -> Pedálnice.
Spojky, které vyžadují fyzickou hru na vedlejším manuálu (např. SuperRP->RP), ty samozřejmě fungovat nebudou. Nelze fyzicky hrát na neexistujícím manuálu. :-)


6. Zajímalo by mě, co modul T-Organ vysílá do MIDI linky v okamžiku, kdy zapnu nebo vypnu nějakou spojku? "Ovládací panel" modulu T-Organ využívám v řídicím režimu.
V okamžiku zapnutí nebo vypnutí spojky modul T-Organ do MIDI linky nevysílá nic. Zapnutí/vypnutí spojky je informací především pro modul samotný, podle toho pak generuje MIDI zprávy při hře.
Jiný případ by byl, pokud byste zapínal nebo vypínal nějakou spojku a přitom zároveň držel stisknuté nějaké klávesy či pedály. V tom případě modul ihned vyšle na MIDI linku taková data, aby se funkce spojky okamžitě projevila ve hře.


7. Mám varhanní pedálnici s 28 pedály a chtěl bych si ji dovybavit MIDI výstupem, abych ji mohl připojit ke klávesám (manuálu). Co dalšího budu potřebovat, kde to seženu a jak náročná je montáž?
Použití modulů Berio MIDI ve varhanních pedálnicích patří mezi nejčastější a nejvděčnější aplikace.
K vestavění MIDI do pedálnice budete potřebovat:
a) modul Berio MIDI 32
b) 28 diod 1N4148 (na přání diody též dodáme)
c) snímací prvky stisku kláves (kontakty, spínače)
d) vodiče (dráty) pro propojení spínacích prvků (kontaktů) s modulem Berio MIDI
e) standardní MIDI kabel pro propojení MIDI modulu s klávesami (pokud jsou klávesy vybaveny vstupem MIDI IN)
f) síťový napájecí adaptér s výstupem 9V/100 mA pro napájení modulu Berio MIDI (na přání adaptér též dodáme). Jinak modul lze napájet také přímo z kláves či jiného zařízení, k němuž MIDI kabel připojujete, ale má to určitá omezení. Obecně raději doporučujeme napájení z adaptéru.

K bodu c): Jako snímací prvky (spínače) stisku kláves se většinou používají mikrospínače, ale ne tak v pedálnicích. V pedálnicích se lépe osvědčil systém jazýčkový kontakt + magnet. Jazýčkový kontakt a s ním související kabeláž se napevno připevní k šasi pedálnice a na každý jednotlivý pedál se přilepí magnet. Při stisku pedálu se magnet přiblíží k jazýčkovému kontaktu, který sepne a modul Berio MIDI to vyhodnotí jako stisk klávesy. Při uvolnění pedálu se magnet oddálí od jazýčkového kontaktu, který rozepne a Modul Berio MIDI odešle zprávu o uvolnění klávesy.

Toto řešení má hned několik výhod:
- nevyžaduje přesné vedení pedálů. Stačí "přibližné" přiblížení magnetu k jazýčkovému kotaktu a vše funguje.
- dlouhá životnost - veškerá kabeláž je připevněna na nepohyblivých částech pedálnice a nedochází tudíž k jejímu opotřebení např. vlivem ohýbání vodičů od kontaktů. Životnost jazýčkových kontaktů výrobci někdy zaručují v řádu statisíců až desetimilionů sepnutí.
- prachuodolnost - každý jazýčkový kontakt je zalitý v miniaturní skleněné baňce s intertním plynem, takže se k němu prach nedostane a spíná tedy spolehlivě i pod vrstvou prachu. Vzhledem k prostředí, kde se pedálnice často vyskytují, je tato vlastnost velmi podstatná.
Jazýčkové kontakty vyrábí například firma Meder, viz www.meder.cz.
Zkuste se podívat také do našeho ceníku, v odd. Příslušenství možná nějaké vhodné jazýčkové kontakty naleznete.


8. Testujete před expedicí Vaše moduly?
Samozřejmě, všechny moduly po vyrobení detailně testujeme.
Při testu ověřujeme všechny deklarované funkce modulů.


9. Chcel by som sa opytat ci zasielate moduly Berio MIDI aj na Slovensko, a kolko by bola cena modulu...?
Ano, MIDI moduly zasíláme do celého světa, na Slovensko tedy také. Naším cílem je, aby dodávka MIDI modulu byla konkrétně pro slovenské zákazníky co možná nejjednodušší, tedy aby jim modul přišel poštou až domů a mohli za něj zaplatit přímo na místě v Eurech.
Cena modulů pro slovenské zákazníky odpovídá ceně pro české zákazníky, pouze dopravní náklady mohou být připočteny. Detaily naleznete v platném ceníku.


10. Lze pomocí některého z modulů Berio MIDI připojit akustickou kytaru k počítači ?
Bohužel nelze. Všechny systémy Berio jsou určeny ke snímání vstupních dat z mechanických kontaktů, tedy například z kontaktů mikrospínačů, jazýčkových relé, nejrůznějších klapek či tlačítek.


11. Můžete mi doporučit nějaký konkrétní typ jazýčkového kontaktu?
Elektromechanickou část nástroje, stejně jako spínací systém, si každý varhanář či kutil vyrábí sám. Zkuste se obrátit na nějakého varhanáře.


12. Je možné použít systémy Berio k rozšíření soupravy bicích o MIDI výstup ?
V principu lze, ale výsledek by byl neuspokojivý. Jak je psáno v odpovědi č.4, moduly Berio MIDI nesnímají dynamiku úhozu, takže by sice zvuky bicích zřejmě generovány byly, ale bicí bez dynamiky?


13. Máte nějaké reference, tedy úspěšné instalace svých produktů?
Úspěšných instalací našich výrobků samozřejmě máme celou řadu, jinak by nemělo smysl moduly už tolik let vyrábět. Naše moduly však dodáváme spíše varhanářům, příp. jednotlivcům, jejichž identitu nejsme oprávněni sdělovat. Pokud však jde o zákazníky, kteří se o své úspěchy v konstrukcích s našimi (a nejen našimi) moduly sami podělili na internetu, mohu uvést například stránky pana Jeronýma Klimeše (aplikace modulu Berio MIDI 32), stránky pana Pavla Kučery (aplikace modulu Berio MIDI 64), stránky pana Jiřího Žůrka (aplikace modulu Berio T-Organ) nebo stránky pana docenta Juraje Kumičáka (aplikace modulu Berio MIDI 32).


Máte nějaký problém, který zde není popsán a nevíte si s ním rady?
Kontaktujte nás!
Naše adresa je berio@akordeoncentrum.cz.


© 1998-2022 AkordeonCentrum.cz