BERIO MIDI 32
Inteligentní MIDI interface pro varhanní pedálnice.

Modul Berio MIDI 32 je mikropočítačový systém, který uživateli umožňuje začlenit varhanní pedálnici či jiné „rozhraní mezi člověkem a elektronikou" do hudebního elektronického systému vybaveného MIDI rozhraním. Díky vestavěnému MIDI modulu získá pedálnice hlas, může pak být připojena ke zvukovému generátoru, ke klávesám nebo k počítači, který hru na pedálnici interpretuje v reálném čase.

Modul Berio MIDI 32.

Technické parametry:


Přílohy, další informace, soubory ke stažení:

Tabulka poloh zkratovacích propojek pro výběr základního vysílacího kanálu.

Tabulka poloh přepínačů DIP pro nastavení transpozice.

Funkce přepínače DIP označeného "Control".

Schéma zapojení diodové matice a její připojení k desce systému Berio MIDI 32.

Uživatelská a montážní příručka pro moduly Berio MIDI 32 ke stažení (formát pdf).


Schéma zapojení standardního MIDI kabelu.

Schéma základní elektrické specifikace MIDI.

Schéma doporučeného připojení standardního MIDI kabelu ke "gameportu" zvukové karty.

FAQ - Často kladené otázky a odpovědi.


Jak si doma postavit kostelní varhany.
Stránky pana Jeronýma Klimeše s podrobným popisem konstrukce varhan včetně pedálnice, co, kde a za kolik pořídit...
K "MIDIzaci" pedálnice byl použit modul Berio MIDI 32.
V případě nefunkčnosti stránek si můžete prohlédnout jejich kopii zde.

Moje domácí varhany.
Stránky pana docenta Juraje Kumičáka, na kterých najdete mj. názorně popsanou stavbu spínacího systému pedálnice s využitím magnetických (jazýčkových) kontaktů.
K "MIDIzaci" pedálnice byl použit modul Berio MIDI 32.
V případě nefunkčnosti stránek si můžete prohlédnout jejich kopii zde.


© 1998-2022 AkordeonCentrum.cz